Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İqtisadiyyat

 

2020

yanvar-dekabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

2019

yanvar-dekabr

(faktiki qiymətlərlə),

min manatla

Qiymət

indeksı

 

2020-ci il

2019-cu ilinin

  qiymətlərilə,

min manatla

Fiziki

həcm

indeksi,

faizlə

Sənaye

 

1279,5

 

1235,4

 

103,1%

 

1241,6

100,5

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq

44286,0

44757,5

105,3%

42071,0

94,0

Tikinti

8278,0

15308,0

100,0%

8278,0

54,1

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

848,8

1551,3

100,0%

848,8

54,7

İnformasiya və rabitə

545,0

400,0

100,0%

545,0

136,3

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

21915,0

24857,9

103,9%

21083,5

84,8

Yekun:

77152,3

88110,1

104,2%

74067,9

84,1

 

Keçidlər